טכנולוגית מכונות אריזה ומילוי בשלושים שנה האחרונות החלה להשתכלל ולקבל תפניות
מאוד משמעותיות לבעלי עסקים קטנים ולרשתות גדולות. בעבר, רשתות גדולות ועסקים
קטנים היו תלויים במפעלים לאריזה ומילוי מוצרים קטנים כמו גדולים. תהליך האריזה של
מוצרים שהעסק משווק היווה בעבר מכשול גדול ולכן עסקים רבים איבדו חלק מהעצמאות
העסקית שלהם והעצמאות הכלכלית שלהם לטובת מפעלים אשר היו מיומנים ומופקדים
אך ורק תפקיד אריזה ועטיפה.
 
התהליך הבירוקראטי  בעבר היה יותר מסובך, אריזה מקצועית הייתה צריכה לעבור את
שלב המפעל ורק לאחר מכן להגיע אל המובילים שיובילו את המוצרים אל החנויות והרשתות
- וכידוע, שלב זה מלווה בזמן, סרבול וכדומה.
 
אך כיום, עם השתכללות הטכנולוגיה התעשייתית, קטנו והוזלו מוצרי אריזה והפכו ליותר
קומפקטים ואפקטיביים, וכך עסקים רבים יכולים להתנתק ממפעלי אריזה ולקבל יותר
עצמאות על המוצרים ועל הכלכלה שלהם. עסקים קטנים, כגון דוכנים למאפים בקניון או
משקאות על בסיס חלב ומיצים יכולים היום להרחיב את הפעילות העסקית שלהם ולשלב
מכונות אריזה בעסק שלהם, על מנת למכור מוצרים לא רק לשימוש מידי, אלא גם לאריזה
סטרילית לשימוש מאוחר יותר.
 
כך, עסקים קטנים רבים יכולים להציע שירותים נוספים של אריזה לשימוש ביתי ואריזה לאחר שימוש במקום.
 
רשתות גדולות לעומת זאת החלו לגדול בצורה מאוד משמעותית בשנות ה- 90 וניסו לצבור
לעצמן עצמאות עסקית וכלכלית. מרכוז השירותים היו דבר שהם חתרו אליו כגון שיווק מוצרים
ייחודיים, אריזה עצמאית ושיווק, ללא כל צורך בגורמים חיצוניים. על כן מכונות אריזה היוו ציר
מרכזי ובסיסי עבור אותן רשתות שהחלו תהליך של השתחררות מספקים ומשווקים.
 
לפרטים נוספים בדף הבית: לחצו כאן.
 
כיום, רשתות רבות עובדות ללא הרבה גורמים חיצוניים ומייצרות מוצרים עצמאיים ואורזות את
המוצרים בעצמן. כך, בעצם, הן מגיעות למקסום היכולות השיווקיות שלהן, מה שמגדיל את
הרווחים בממוצע לרבעונים באופן יחסי.
 
במובן הזה, מכונות אריזה הכניסו יתרון משמעותי הן לעסקים קטנים והן לרשתות גדולות.
היכולת להתנתק ממפעלים אשר היו מופקדים על תהליכי אריזה וייצור העניקה עצמאות מסוימת
לבעלי עסקים בניווט העסק שלהם ובהתפשטות שלו.
 
בעלי עסקים כיום יכולים לרכוש מכונות אריזה מורכבות וקומפקטיות ולשווק מוצרים בצורה יותר
נרחבת ליותר מוצרים וליותר מקומות. כך שהמסחר, כיום, מופקע ממפעלים גדולים ומורכבים
לטובת עסקים קטנים יותר ועצמאיים.
 
לקריאה וספת: מכונות אריזה ומכונות מילוי – הבסיס של העידן התעשייתי
 

אריזה לעסק קטן